Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đề bài

Trình bày cấu trúc, chức năng của lưới nội chất và bộ máy Gôngi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Lưới nội chất

https://loigiaihay.com/luoi-noi-chat-c69a16221.html

Lời giải chi tiết

Cấu trúc và chức năng của mạng lưới nội chất và bộ máy Gôngi:

* Lưới nội chất:

- Cấu trúc: Là một hệ thống màng bên trong tế bào nhân thực, tạo thành hệ thống các xoang dẹp và ống thông với nhau, ngăn cách với phần còn lại của tế bào chất.

Có hai loại lưới nội chất: lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn.

- Chức năng: Tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtêin tạo nên màng tế bào.

* Bộ máy Gôngi

- Cấu trúc: Gồm hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau nhưng cách nhau, theo hình vòng cung.

- Gắn nhóm tiền tố cacbonhiđrat vào prôtêin (được tổng hợp ở lưới nội chất), tổng hợp một số hoocmôn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí