Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 2 trang 161)


Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau (mục 2 trang 161)

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau:

  Nuôi cấy không liên tục Nuôi cấy liên tục
Đặc điểm    
Ứng dụng    

Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau đề cập tới đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sau đây:

Các pha Tiềm phát Lũy thừa Cân bằng Suy vong
Đặc điểm        

Lời giải chi tiết

 

  Nuôi cấy không liên tục Nuôi cấy liên tục
Đặc điểm

Không bổ sung chất dinh dưỡng mới.

Không rút bỏ chất thải và sinh khối của các tế bào dư thừa.

Bổ sung thường xuyên chất dinh dưỡng.

Rút bỏ không ngừng các chất thải và sinh khối của các tế bào dư thừa.

Ứng dụng Nghiên cứu đường cong sinh trưởng của VSV của 4 pha để sử dụng có h.quả. Để thu được nhiều sinh khối hay chế phẩm VSV trong công nghệ sinh học.

 

Các pha Tiềm phát Lũy thừa Cân bằng Suy vong
Đặc điểm Tổng hợp ADN và enzim. Diễn ra quá trình phân bào số lượng tế bào tăng theo lũy thừa, chuyển hóa vật chất diễn ra mạnh mẽ. Tốc độ sinh trưởng và chuyển hóa vật chất giảm, số tế bào sống và chết bằng nhau. Số tế bào chết lớn hơn số tế bào sống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí