Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bình chọn:
4.6 trên 106 phiếu
Hãy nêu những phương thức lây truyền của HIV qua các kiến thức đã học ở lớp 8 và các phương tiện thông tin đại chúng?

Hãy nêu những phương thức lây truyền của HIV qua các kiến thức đã học ở lớp 8 và các phương tiện thông tin đại chúng?

Xem lời giải

Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác phagơ ở những điểm nào?

Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác phagơ ở những điểm nào?

Xem lời giải

Từ cách lây nhiễm của AIDS, hãy rút ra cách phòng tránh AIDS?

Từ cách lây nhiễm của AIDS, hãy rút ra cách phòng tránh AIDS?

Xem lời giải

Câu 1 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải