Bài 15: Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 107 phiếu
Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Xem lời giải

So sánh diện tích bề mặt giữa màng ngoài và màng trong của ti thể, màng nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

So sánh diện tích bề mặt giữa màng ngoài và màng trong của ti thể, màng nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

Xem lời giải

Hãy quan sát một cây xanh và cho biết màu sắc của những lá nhận được nhiều ánh sáng

Hãy quan sát một cây xanh và cho biết màu sắc của những lá nhận được nhiều ánh sáng có điểm nào khác với những lá nhận được ít ánh sáng? Vì sao? Quan sát hình 15.2, hãy mô tả cấu trúc siêu hiển vi của lục lạp?

Xem lời giải

Nêu những điểm giống và khác nhau giữa ti thể và lục lạp về cấu tạo và chức năng.

Nêu những điểm giống và khác nhau giữa ti thể và lục lạp về cấu tạo và chức năng.

Xem lời giải

Câu 1 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải