Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?


Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Đề bài

Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể?

Lời giải chi tiết

- Hình cầu, thể sợi.

- Có 2 lớp màng bao bọc (màng kép): Màng ngoài trơn nhẵn, màng trong ăn sâu vào trong ti thể ⇒ Tạo ra các mào chứa enzim hô hấp.

- Trong ti thể chứa nhiều prôtêin, lipit, ADN vòng, ARN và ribôxôm.

- Ti thể có hệ gen riêng nên sự di truyền cũng chịu ảnh hưởng bởi hệ gen ti thể (ít).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí