CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Trong môi trường tự nhiên (đất, nước), pha log ở vi khuẩn có diễn ra không? Tại sao?

Trong môi trường tự nhiên (đất, nước), pha log ở vi khuẩn có diễn ra không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 1 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 1 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 136 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Dựa vào phạm vi nhiệt độ sinh trưởng ở hình dưới đây, hãy điền tên các nhóm vi khuẩn vào ô trống.

Dựa vào phạm vi nhiệt độ sinh trưởng ở hình dưới đây, hãy điền tên các nhóm vi khuẩn vào ô trống.

Xem lời giải

Hãy nêu một số vi khuẩn ưa axit thường gặp trong các thức ăn hằng ngày?

Hãy nêu một số vi khuẩn ưa axit thường gặp trong các thức ăn hằng ngày?

Xem lời giải

Trong tự nhiên, nhiều vi khuẩn ưa trung tính tạo ra các chất thải có tính axit hoặc kiềm

Trong tự nhiên, nhiều vi khuẩn ưa trung tính tạo ra các chất thải có tính axit hoặc kiềm, vậy mà chúng vẫn sinh trưởng bình thường trong môi trường đó. Hãy giải thích vì sao? Công nghiệp xà phòng bột và chất tẩy rửa sử dụng một số enzim vi sinh vật. Các enzim này phải có đặc tính gì (ưa axit, ưa trung tính, ưa kiềm)? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 1 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất