Bài 25: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp

Bình chọn:
4.4 trên 35 phiếu
Hãy xác định phương trình hóa tổng hợp của vi khuẩn lưu huỳnh.

Hãy xác định phương trình hóa tổng hợp của vi khuẩn lưu huỳnh.

Xem lời giải

Nhắc lại khái niệm về quang hợp đã học ở lớp 6. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp.

Nhắc lại khái niệm về quang hợp đã học ở lớp 6. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp?

Xem lời giải

Thế nào là sắc tố quang hợp? Trong tự nhiên, lá cây có màu gì?

Thế nào là sắc tố quang hợp? Trong tự nhiên, lá cây có màu gì?

Xem lời giải

Sắc tố quang hợp có vai trò gì trong quá trình quang hợp?

Sắc tố quang hợp có vai trò gì trong quá trình quang hợp?

Xem lời giải

Từ thí nghiệm trên rút ra nhận xét gì?

Từ thí nghiệm trên rút ra nhận xét gì?

Xem lời giải

Câu 1 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 85 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải