CHƯƠNG IV: PHÂN BÀO

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Quan sát hình 28.2 và có những nhận xét gì về quá trình phân bào ở vi khuẩn?

Quan sát hình 28.2 và có những nhận xét gì về quá trình phân bào ở vi khuẩn?

Xem lời giải

Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân.

Xem lời giải

Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Quan sát hình 29.1 và dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 29.

Quan sát hình 29.1 và dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 29.

Xem lời giải

Quan sát hình 29.1 và hình 29.2, hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

Quan sát hình 29.1 và hình 29.2, hãy trả lời các câu hỏi sau đây: a)Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào? b) Điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật được thể hiện như thế nào? c) Nguyên nhân của sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật được giải thích như thế nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Quan sát hình 30.1 và 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Quan sát hình 30.1 và 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 103 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 103 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 103 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 103 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 103 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 103 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 104 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 104 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 104 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Hãy viết sơ đồ liệt kê các cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cấp nào là cấp tổ chức cơ bản? Vì sao?

Hãy viết sơ đồ liệt kê các cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cấp nào là cấp tổ chức cơ bản? Vì sao?

Xem lời giải

Hãy viết sơ đồ liệt kê các thành phần hóa học của tế bào và cho biết các phân tử?

Hãy viết sơ đồ liệt kê các thành phần hóa học của tế bào và cho biết các phân tử?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất