Quan sát hình 29.1 và hình 29.2, hãy trả lời các câu hỏi sau đây:


Quan sát hình 29.1 và hình 29.2, hãy trả lời các câu hỏi sau đây: a)Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào? b) Điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật được thể hiện như thế nào? c) Nguyên nhân của sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật được giải thích như thế nào?

Đề bài

Quan sát hình 29.1 và hình 29.2, hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào?

b) Điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật được thể hiện như thế nào?

c) Nguyên nhân của sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật được giải thích như thế nào?

Lời giải chi tiết

a) Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì cuối.

b) Điểm khác nhau:

- Tế bào thực vật: sau khi tế bào chất phân chia, một vách ngăn cellulose sẽ hình thành ở giữa (từ trong ra ngoài) và phân chia tế bào cũ thành 2 tế bào mới.

- Tế bào động vật: sau khi tế bào chất phân chia, rãnh phân cắt tại mặt phẳng xích đạo của tế bào chất thắt sâu dần từ ngoài vào trong cho đến khi tế bào đứt làm đôi.

c) Tế bào thực vật có thành xenlulô, rất chắc và bền nên làm cho thành tế bào không thể eo lại được như tế bào động vật, do đó mới xuất hiện hiện tượng hình thành vách ngăn ở tế nào thực vật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí