Dùng dấu (+) với nghĩa "có", còn dấu (-) với nghĩa "không" để điền vòa bảng sau :


Dùng dấu (+) với nghĩa "có", còn dấu (-) với nghĩa "không" để điền vòa bảng sau :

Đề bài

Dùng dấu (+) với nghĩa "có", còn dấu (-) với nghĩa "không" để điền vòa bảng sau :

Đặc điểm Đồng hóa Dị hóa
Tổng hợp chất hữu cơ    
Phân giải chất hữu cơ    
Tiêu thụ năng lượng    
Giải phóng năng lượng    

Lời giải chi tiết

Đặc điểm Đồng hóa Dị hóa
Tổng hợp chất hữu cơ + -
Phân giải chất hữu cơ - +
Tiêu thụ năng lượng + -
Giải phóng năng lượng - +

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí