CHƯƠNG III: VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu
Từ cách phát hiện ra virut, có nhận xét gì về đặc điểm chung của virut ?

Từ cách phát hiện ra virut, có nhận xét gì về đặc điểm chung của virut ? ( kích thước, cấu tạo, cách dinh dưỡng)

Xem lời giải

Dựa vào những thông tin trên hình 43 hãy điền vào bảng sau:

Dựa vào những thông tin trên hình 43 hãy điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Hãy nêu những phương thức lây truyền của HIV qua các kiến thức đã học ở lớp 8 và các phương tiện thông tin đại chúng?

Hãy nêu những phương thức lây truyền của HIV qua các kiến thức đã học ở lớp 8 và các phương tiện thông tin đại chúng?

Xem lời giải

Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác phagơ ở những điểm nào?

Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác phagơ ở những điểm nào?

Xem lời giải

Từ cách lây nhiễm của AIDS, hãy rút ra cách phòng tránh AIDS?

Từ cách lây nhiễm của AIDS, hãy rút ra cách phòng tránh AIDS?

Xem lời giải

Câu 1 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Hãy kể tên những bệnh do virut gây ra ở thực vật?

Hãy kể tên những bệnh do virut gây ra ở thực vật?

Xem lời giải

Hãy cho biết những dịch bệnh lớn nào do virut gây ra ở người và động vật?

Hãy cho biết những dịch bệnh lớn nào do virut gây ra ở người và động vật?

Xem lời giải

Từ những kiến thức về virut kí sinh ở côn trùng, hãy đề xuất phương pháp sử dụng virut để diệt côn trùng có hại?

Từ những kiến thức về virut kí sinh ở côn trùng, hãy đề xuất phương pháp sử dụng virut để diệt côn trùng có hại?

Xem lời giải

Câu 1 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 154 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất