CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO

Bình chọn:
4.3 trên 45 phiếu
Dựa và hình 7.2, hãy giải thích tại sao nước là một dung môi tốt?

Dựa và hình 7.2, hãy giải thích tại sao nước là một dung môi tốt?

Xem lời giải

Câu 1 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 27 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Tại sao về mùa lạnh hanh, khô, người ta thường bôi kem (sáp) chống nẻ?

Tại sao về mùa lạnh hanh, khô, người ta thường bôi kem (sáp) chống nẻ?

Xem lời giải

Dựa vào hình 8.6 và hình 8.7, hãy mô tả cấu trúc phân tử phôtpholipit.

Dựa vào hình 8.6 và hình 8.7, hãy mô tả cấu trúc phân tử phôtpholipit. Phân tử stêrôit có đặc điểm gì khác phân tử phôtpholipit? Mặc dù rất khác nhau nhưng các loại vẫn có điểm giống nhau. Đó là điểm nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 32 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Quan sát hình 9.1, hãy cho biết công thức tổng quát của axit amin gồm những nhóm nào?

Quan sát hình 9.1, hãy cho biết công thức tổng quát của axit amin gồm những nhóm nào?

Xem lời giải

Tại sao chúng ta cần phải ăn nhiều loại thức ăn khác nhau?

Tại sao chúng ta cần phải ăn nhiều loại thức ăn khác nhau?

Xem lời giải

Căn cứ vào đâu ta có thể phân biệt được các bậc cấu trúc của prôtêin?

Căn cứ vào đâu ta có thể phân biệt được các bậc cấu trúc của prôtêin?

Xem lời giải

Câu 1 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 35 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Quan sát hình 10.1 em thấy ADN có mấy loại nuclêôtit, là những loại nào?

Quan sát hình 10.1 em thấy ADN có mấy loại nuclêôtit, là những loại nào? Mỗi nuclêôtit gồm những thành phần nào? Các loại nuclêôtit có điểm nào giống và khác nhau?

Xem lời giải

Quan sát hình 10.2, cho biết hai mạch pôlinuclêôtit liên kết với nhau nhờ liên kết gì?

Quan sát hình 10.2, cho biết hai mạch pôlinuclêôtit liên kết với nhau nhờ liên kết gì? Tại sao nguyên tắc liên kết này được gọi là nguyên tắc bổ sung?

Xem lời giải

Câu 1 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 38 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất