Bài 41: Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bình chọn:
4.5 trên 81 phiếu
Dựa vào phạm vi nhiệt độ sinh trưởng ở hình dưới đây, hãy điền tên các nhóm vi khuẩn vào ô trống.

Dựa vào phạm vi nhiệt độ sinh trưởng ở hình dưới đây, hãy điền tên các nhóm vi khuẩn vào ô trống.

Xem lời giải

Hãy nêu một số vi khuẩn ưa axit thường gặp trong các thức ăn hằng ngày?

Hãy nêu một số vi khuẩn ưa axit thường gặp trong các thức ăn hằng ngày?

Xem lời giải

Trong tự nhiên, nhiều vi khuẩn ưa trung tính tạo ra các chất thải có tính axit hoặc kiềm

Trong tự nhiên, nhiều vi khuẩn ưa trung tính tạo ra các chất thải có tính axit hoặc kiềm, vậy mà chúng vẫn sinh trưởng bình thường trong môi trường đó. Hãy giải thích vì sao? Công nghiệp xà phòng bột và chất tẩy rửa sử dụng một số enzim vi sinh vật. Các enzim này phải có đặc tính gì (ưa axit, ưa trung tính, ưa kiềm)? Vì sao?

Xem lời giải

Câu 1 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 140 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải