CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Hãy lấy một số ví dụ về vi sinh vật hóa dị dưỡng được sử dụng trong đời sống hằng ngày. Hãy lấy một số ví dụ về vi sinh vật hóa dị dưỡng được sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Hãy lấy một số ví dụ về vi sinh vật hóa dị dưỡng được sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giiar bài tập Câu 2 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 119 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hỏi sau: Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hỏi sau:

Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hỏi sau:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hỏi sau: Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hỏi sau:

Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hỏi sau:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài