Câu 1 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 1 trang 122 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đề bài

Hãy nêu đặc điểm của các quá trình phân giải ở vi sinh vật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quá trình phân giải ở vi sinh vật

Lời giải chi tiết

Đặc điểm chung của quá trình phân giải ở vi sinh vật là:

- Phân giải axit nuclêic và prôtêin: tiết ra enzim nuclêaza phân giải ADN, ARN thành các nuclêôtit, enzim prôtêaza phân giải prôtêin thành axit amin.

- Phân giải polisaccarit: tiết enzim amilaza phân giải tinh bột thành glucôzơ, enzim xenlulaza phân giải xenlulôzơ thành glucôzơ và kitinaza phân giải kitin thành N-axêtyl-glucôzamin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí