Quá trình phân giải

Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

1. Phân giải prôtêin và ứng dụng Quá trình phân giải các prôtêin phức tạp thành các axit amin diễn ra bên ngoài tế bào nhờ vi sinh vật tiết prôtêaza ra môi trường.

1. Phân giải prôtêin và ứng dụng

Quá trình phân giải các prôtêin phức tạp thành các axit amin diễn ra bên ngoài tế bào nhờ vi sinh vật tiết prôtêaza ra môi trường. Các axit amin này được vi sinh vật hấp thụ và phân giải tiếp để tạo ra năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.
Khi môi trường thiếu cacbon và thừa nitơ, vi sinh vật sẽ khử amin của axit amin và sử dụng axit hữu cơ làm nguồn cacbon, do đó có amôniac bay ra. Nhờ prôtêaza của vi sinh vật mà prôtêin của cá, đậu tương... được phân giải tạo ra các axit amin, dùng nước muối chiết chứa các axit amin này ta được các loại nước mắm. nước chấm...

2. Phân giải pôlisaccarit và ứng dụng

Nhiều loại vi sinh vật có khả năng phân giải ngoại bào các pôlisaccarit (tinh bột, xenlulôzơ ...) thành các đường đơn (mônôsaccarit), sau đó các đường đơn này được vi sinh vật hấp thụ và phản giải tiếp theo con đường hô hấp hiếu khí, kị khí hay lên men.
Con người sử dụng các enzim ngoại bào như amilaza để thủy phân tinh bột để sản xuất kẹo, xirô, rượu ...
a) Lên men êtilic
   Nấm (đường hoá)     Nấm men rượu 
Tinh bột —— ► Glucôzơ ——-—► Êtanol + CO
b) Lên men lactic
Lên men lactic là quá trình chuyển hóa kị khí đường (glucôzơ, lactôzơ ...) thành sản phẩm chủ yếu là axit lactic, có 2 loại lên men lactic là lên men đồng hình và lên men dị hình. Vi khuẩn lactic đồng hình 

Glucôzơ   ►   Axit lactic
Vi khuẩn lactic dị hình
Glucôzơ  ► Axit lactic + CO + Êtanol + Axit axêtic ...

c) Phân giải xenlulôzơ
Hợp chất chủ yếu trong xác thực vật là xenlulôzơ. Vi sinh vật tiết hệ enzim xenlulaza đế phân giải xenlulôzơ làm cho đất giàu chất dinh dưỡng và tránh ô nhiễm môi trường. Người ta thường chủ động cấy vi sinh vật để phân giải nhanh các xác thực vật.
Mặt khác, do quá trình phân giải tinh bột, prôtêin, xenlulôzơ ... mà vi sinh vật làm hỏng thực phẩm, đồ uống, quần áo và thiết bị có xenlulôzơ.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 10 - Xem ngay

Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường lâu ngày, khi mở nắp ra có mùi giống nhau không? Vì sao? Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường lâu ngày, khi mở nắp ra có mùi giống nhau không? Vì sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Em hãy kể những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lactic lên men. Em hãy kể những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lactic lên men.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 94 SGK Sinh học 10 Bài 1 trang 94 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 94 SGK Sinh học 10. Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 94 SGK Sinh học 10 Bài 2 trang 94 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 94 SGK Sinh học 10. Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau.

Xem chi tiết
Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ Đặc điểm chung của tế bào nhân sơ

Tế bào nhân sơ có đặc điểm nổi bật là chưa có nhân hoàn chỉnh.

Xem chi tiết
Vận chuyển thụ động Vận chuyển thụ động

Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng.

Xem chi tiết
Enzim -sinh học lớp 10 Enzim -sinh học lớp 10

Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Enzm chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

Xem chi tiết
Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

1. Khái niệm năng lượng Năng lượng được định nghĩa là khả năng sinh công.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng