Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bình chọn:
4.4 trên 68 phiếu
Quá trình tổng hợp

Vi sinh vật sinh trưởng nhanh, do có quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất, năng lượng và sinh tổng hợp các chất diễn ra ở trong tế bào với tốc độ rất nhanh. 

Xem chi tiết

Quá trình phân giải

1. Phân giải prôtêin và ứng dụng Quá trình phân giải các prôtêin phức tạp thành các axit amin diễn ra bên ngoài tế bào nhờ vi sinh vật tiết prôtêaza ra môi trường.

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải

Tổng hợp (đồng hóa) và phân giải (dị hóa) là hai quá trình ngược chiều nhau.

Xem chi tiết

Đạm trong tương và trong nước mắm từ đâu ra - trang 92

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 92 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Kể tên những thực phẩm đã sử dụng vi khuẩn lên men lactic - trang 93

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 93 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 94 SGK Sinh học 10. Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

Xem lời giải

Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 94 SGK Sinh học 10. Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau.

Xem lời giải

Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 94 SGK Sinh học 10. Tại sao khi để quả vải chín 3-4 ngày có mùi chua.

Xem lời giải