Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Bình chọn:
4.6 trên 96 phiếu
Khái niệm sinh trưởng

Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là sự tăng số lượng tế bào của quần thể.

Xem chi tiết

Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn

1. Nuôi cấy không liên tục Môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất được gọi là môi trường nuôi cấy không liên tục.

Xem chi tiết

Sau thời gian của một thế hệ, số tế bào tế bào như thế nào - trang 99

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Hãy tính số lần phân chia của E.coli trong 1 giờ - trang 100

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở pha nào - trang 101

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì - trang 101

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 101 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 101 SGK Sinh học 10. Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.

Xem lời giải

Bài 2 trang 101 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 10. Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 101 SGK Sinh học 10. Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra?

Xem lời giải