Bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Bình chọn:
4.5 trên 102 phiếu
Lục lạp

Lục lạp là bào quan chỉ có ở tế bào thực vật. Lục lạp có 2 lớp màng bao bọc.

Xem chi tiết

Ti thể

Ti thể có thể ví như một “nhà máy điện” cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào dưới dạng các phân tử ATP.

Xem chi tiết

Một số bào quan khác

1. Không bào, Không bào là bào quan có một lớp màng bao bọc. 2. Lizôxôm

Xem chi tiết

Tế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất - trang 40

Tế bào nào trong các tế bào dưới đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất? a) Tế bào biểu bì b) Tế bào hồng cầu c) Tế bào cơ tim d) Tế bào xương

Xem lời giải

Tại sao lá cây có màu xanh - trang 41

Tại sao lá cây có màu xanh? Màu xanh của lá cây có liên quan tới chức năng quang hợp hay không?

Xem lời giải

Tế bào nào có nhiều lizoxom nhất - trang 42

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1 trang 43 sinh học 10

Giải bài 1 trang 43 SGK Sinh học 10. Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Sinh 10

Giải bài 2 trang 43 SGK Sinh học 10. Nêu cấu trúc và chức năng của ti thể.

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 43 SGK Sinh học 10. Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.

Xem lời giải

Bài 4 trang 43 SGK Sinh 10

Giải bài 4 trang 43 SGK Sinh học 10. Nếu các chức năng của không bào

Xem lời giải