Bài 6. Axit nuclêic

Bình chọn:
4.4 trên 89 phiếu
Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử AND - trang 27 Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử AND - trang 27

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN - trang 28 Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN - trang 28

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 28 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Có bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào - trang 28 Có bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào - trang 28

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 28 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 30 sinh học Câu 1 trang 30 sinh học

Giải bài 1 trang 30 SGK Sinh học 10. Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 30 SGK Sinh 10 Bài 2 trang 30 SGK Sinh 10

Giải bài 2 trang 30 SGK Sinh học 10. Nếu phân tử ADN có cấu trúc quá bền vững cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật có thể vật đa dạng như ngày nay không?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 30 SGK Sinh 10 Bài 3 trang 30 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 30 SGK Sinh học 10. Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 30 SGK Sinh 10 Bài 4 trang 30 SGK Sinh 10

Giải bài 4 trang 30 SGK Sinh học 10. Tại sao cũng chỉ với 4 loại nuclêôtit nhưng tạo hóa lại có thể tạo nên những sinh vật có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?

Xem chi tiết


Gửi bài