Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu
Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử ADN. Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử ADN.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 28 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Có bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào? Có bao nhiêu loại phân tử ARN và người ta phân loại chúng theo tiêu chí nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 28 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 30 SGK Sinh học 10 Bài 1 trang 30 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 30 SGK Sinh học 10. Nêu sự khác biệt về cấu trúc giữa ADN và ARN.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 30 SGK Sinh học 10 Bài 2 trang 30 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 30 SGK Sinh học 10. Nếu phân tử ADN có cấu trúc quá bền vững cũng như trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền không xảy ra sai sót gì thì thế giới sinh vật có thể vật đa dạng như ngày nay không?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 30 SGK Sinh học 10 Bài 3 trang 30 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 30 SGK Sinh học 10. Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 30 SGK Sinh học 10 Bài 4 trang 30 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 trang 30 SGK Sinh học 10. Tại sao cũng chỉ với 4 loại nuclêôtit nhưng tạo hóa lại có thể tạo nên những sinh vật có những đặc điểm và kích thước rất khác nhau?

Xem chi tiết