Bài 17. Quang hợp

Bình chọn:
4.6 trên 133 phiếu
Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không - trang 68

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 68 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 trang

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 10. Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 10. Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 10. Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 trang 70 SGK Sinh học 10. Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Xem lời giải

Bài 5 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 5 trang 70 SGK Sinh học 10. Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Xem lời giải

Bài 6 trang 70 SGK Sinh học 10

Giải bài 6 trang 70 SGK Sinh học 10. Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gì? Tại sao người ta lại gọi con đường C3 là chu trình?

Xem lời giảiHỏi bài