Bình chọn:
4.7 trên 101 phiếu
Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ? Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường? Sơ đồ dưới đây mô tả các con đường chuyển hóa vật chất giả định. Mũi tên chấm gạch chỉ sự ức chế ngược. Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Sinh học 10.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 10 Bài 1 trang 59 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 59 SGK Sinh học 10. Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 10 Bài 2 trang 59 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 59 SGK Sinh học 10. Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu có một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 10 Bài 3 trang 59 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 59 SGK Sinh học 10. Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia chất tế bào thành những xoang tương đối cách biệt...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 59 SGK Sinh học 10 Bài 4 trang 59 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 trang 59 SGK Sinh học 10. Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?

Xem chi tiết