Bài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

Bình chọn:
4.7 trên 109 phiếu
Stem - làm phô mai siêu tốc

Stem làm phô mai siêu tốc - thú vị, hấp dẫn

Xem chi tiết

Enzim

Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Enzm chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.

Xem chi tiết

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim: nhiệt độ, nồng độ cơ chất, pH, chất ức chế, chất hoạt hóa, nồng độ enzim.

Xem chi tiết

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulôzơ - trang 57

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Nếu chất G và chất F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất nào sẽ tăng một cách bất thường - trang 59

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1 trang 59 sinh học

Giải bài 1 trang 59 SGK Sinh học 10. Nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzim.

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 SGK Sinh 10

Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu có một enzim thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 59 SGK Sinh học 10. Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia chất tế bào thành những xoang tương đối cách biệt...

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 SGK Sinh 10

Giải bài 4 trang 59 SGK Sinh học 10. Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?

Xem lời giải