Bài 19. Giảm phân

Bình chọn:
4.5 trên 145 phiếu
Giảm phân I

1. Kì đầu I: Giống như trong nguyên phân, tại kì trung gian, các NST được nhân đôi và các nhiễm sắc tử (crômatit) vẫn còn dính với nhau tại tâm động.

Xem chi tiết

Giảm phân II

Phân bào giảm phân II cơ bản giống như nguyên phân cũng bao gồm các kì : kì đầu n, kì giữa II, kì sau II và kì cuối II (hình 19.2).

Xem chi tiết

Ý nghĩa của giảm phân

Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong quá trình giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh thường tạo ra rất nhiều biến dị tổ hợp.

Xem chi tiết

Giải thích tại sao giảm phân lại tạo ra số lượng NST giảm đi 1 nửa - trang 78

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 78 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 80 SGK Sinh học 10. Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 80 SGK Sinh học 10. Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 80 SGK Sinh học 10. Nêu sự khác biệt giữa nguyên nhân và giảm phân.

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 trang 80 SGK Sinh học 10. Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân.

Xem lời giải