Bài 16. Hô hấp tế bào

Bình chọn:
4.5 trên 63 phiếu
Khái niệm hô hấp tế bào.

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó các phân tử cacbohiđrat.

Xem chi tiết

Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

1. Đường phân: Đường phân xảy ra trong bào tương. Kết thúc quá trình đường phân, phân tử glucôzơ (6 cacbon) bị tách thành 2 phân tử axit piruvic (3 cacbon).

Xem chi tiết

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucose - trang 64

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Qua quá trình đường phân và chu trình Creps, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP- trang 65

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1, câu 2, câu 3 trang 66 sinh học lớp 10

Giải bài 1 trang 66 SGK Sinh học 10. Thế nào là hô hấp tế bào? Quá trình hít thở của con người có liên quan như thế nào với quá trình hô hấp tế bào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 66 SGK Sinh học 10. Hô hấp tế bào có thể được chia thành mấy giai đoạn chính? Là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở đâu?

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 66 SGK Sinh học 10. Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

Xem lời giải