Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bình chọn:
4.7 trên 124 phiếu
Khái niệm vi sinh vật

Vi sinh vật là những cơ thể nhỏ bé, chỉ nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi.

Xem chi tiết

Môi trường và các kiểu dinh dưỡng

1. Các loại môi trường cơ bản Vi sinh vật cần khoảng 10 nguyên tố với hàm lượng lớn để tổng hợp nên cacbohiđrat, lipit, prôtêin, axit nuclêic ...

Xem chi tiết

Hô hấp và lên men

Trong môi trường có ôxi phân tử, một số vi sinh vật tiến hành hô hấp hiếu khí. Còn khi môi trường không có ôxi phân tử, thì vi sinh vật tiến hành lên men hoặc hô hấp kị khí.

Xem chi tiết

Vi sinh vật quang tự dưỡng khác với vi sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào - trang 89

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Hãy lấy ví dụ về VSV cho từng loại hô hấp mà em biết - trang 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 10. Cho các ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển.

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 91 SGK Sinh học 10. Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 91 SGK Sinh học 10. Khi có ánh sáng và giàu khí CO2, một loại sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị...

Xem lời giải