Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Bình chọn:
4.3 trên 50 phiếu
Vận chuyển thụ động

Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng.

Xem chi tiết

Vận chuyển chủ động

Vận chuyển chủ động (hay vận chuyển tích cực) là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi chất tan có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao .

Xem chi tiết

Nhập bào và xuất bào

Nhập bào là phương thức tế bào đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách r én dạng màng sinh chất.

Xem chi tiết

Tốc độ khuếch tán của các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào - trang 48

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Câu 1 trang 50 sinh học

Giải bài 1 trang 50 SGK Sinh học 10. Thế nào là vận chuyển thụ động?

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 SGK Sinh 10

Giải bài 2 trang 50 SGK Sinh học 10. Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 SGK Sinh 10

Giải bài 3 trang 50 SGK Sinh học 10. Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau.

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 SGK Sinh 10

Giải bài 4 trang 50 SGK Sinh học 10. Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?

Xem lời giải