Bài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Bình chọn:
4.7 trên 146 phiếu
Chất hóa học

1. Chất dinh dưỡng Các chất hữu cơ như cacbohiđrat, prôtêin, lipit... là các chất dinh dưỡng.

Xem chi tiết

Các yếu tố lí học

1. Nhiệt độ Nhiệt độ ảnh hưởng lớn đến tốc độ của các phản ứng sinh hóa học trong tế bào, do đó làm cho vi sinh vật sinh sản nhanh hay chậm.

Xem chi tiết

Vì sao có thể dùng vi sinh vật khuyết dưỡng để kiểm tra thực phẩm có triptophan hay không - trang 106

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 106 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Hãy kể những chất diệt khuẩn thường dùng trong bệnh viện, trường học và gia đình - trang 107

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 107 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Vì sao có thể giữ thức ăn tương đối lâu trong tủ lạnh - trang 107

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 107 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn - trang 107

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 107 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Vì sao trong sữa chua hầu như không chứa vi khuẩn gây bệnh - trang 108

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 5 trang 107 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 108 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 108 SGK Sinh học 10. Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau: Môi trường a gồm: nước, muối khoáng và nước thịt.

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 109 SGK Sinh học 10. Vi khuẩn lactic (Lactobacillus arabinosus) chủng 1 tự tổng hợp được axit folic (một loại vitamin) và không tự tổng hợp được phêninalanin...

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 109 SGK Sinh học 10. Vì sao nên đun sôi lại thức ăn còn dư trước khi lưu giữ trong tủ lạnh?

Xem lời giải