Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

Bình chọn:
4.9 trên 93 phiếu
Hãy viết sơ đồ liệt kê các cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cấp nào là cấp tổ chức cơ bản? Vì sao?

Hãy viết sơ đồ liệt kê các cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cấp nào là cấp tổ chức cơ bản? Vì sao?

Xem lời giải

Hãy viết sơ đồ liệt kê các thành phần hóa học của tế bào và cho biết các phân tử?

Hãy viết sơ đồ liệt kê các thành phần hóa học của tế bào và cho biết các phân tử?

Xem lời giải

Hãy điền nội dung vào các bảng sau sao cho phù hợp.

Hãy điền nội dung vào các bảng sau sao cho phù hợp.

Xem lời giải

Hãy viết sơ đồ tổng quát quá trình quang hợp. Cho biết trong tế bào sống, ATP được tạo ra và sử dụng như thế nào?

Hãy viết sơ đồ tổng quát quá trình quang hợp. Cho biết trong tế bào sống, ATP được tạo ra và sử dụng như thế nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 10 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 10 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 12 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 12 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 14 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 14 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải