Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai

Bình chọn:
4.9 trên 93 phiếu
Hãy viết sơ đồ liệt kê các cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cấp nào là cấp tổ chức cơ bản? Vì sao? Hãy viết sơ đồ liệt kê các cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cấp nào là cấp tổ chức cơ bản? Vì sao?

Hãy viết sơ đồ liệt kê các cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cấp nào là cấp tổ chức cơ bản? Vì sao?

Xem chi tiết
Hãy viết sơ đồ liệt kê các thành phần hóa học của tế bào và cho biết các phân tử? Hãy viết sơ đồ liệt kê các thành phần hóa học của tế bào và cho biết các phân tử?

Hãy viết sơ đồ liệt kê các thành phần hóa học của tế bào và cho biết các phân tử?

Xem chi tiết
Hãy điền nội dung vào các bảng sau sao cho phù hợp. Hãy điền nội dung vào các bảng sau sao cho phù hợp.

Hãy điền nội dung vào các bảng sau sao cho phù hợp.

Xem chi tiết
Hãy viết sơ đồ tổng quát quá trình quang hợp. Cho biết trong tế bào sống, ATP được tạo ra và sử dụng như thế nào? Hãy viết sơ đồ tổng quát quá trình quang hợp. Cho biết trong tế bào sống, ATP được tạo ra và sử dụng như thế nào?

Hãy viết sơ đồ tổng quát quá trình quang hợp. Cho biết trong tế bào sống, ATP được tạo ra và sử dụng như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 5 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 6 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 6 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 10 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 10 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 10 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 11 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 12 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 12 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 12 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 14 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 14 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 14 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết


Gửi bài