Bài 46: Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
Hãy kể tên những bệnh truyền nhiễm mà em biết. Từ đó cho biết thế nào là bệnh truyền nhiễm? Hãy kể tên những bệnh truyền nhiễm mà em biết. Từ đó cho biết thế nào là bệnh truyền nhiễm?

Hãy kể tên những bệnh truyền nhiễm mà em biết. Từ đó cho biết thế nào là bệnh truyền nhiễm?

Xem chi tiết
Lấy ví dụ các bệnh truyền nhiễm theo các con đường trên và đề xuất cách phòng tránh. Ghi vào bảng 46: Lấy ví dụ các bệnh truyền nhiễm theo các con đường trên và đề xuất cách phòng tránh. Ghi vào bảng 46:

Lấy ví dụ các bệnh truyền nhiễm theo các con đường trên và đề xuất cách phòng tránh. Ghi vào bảng 46:

Xem chi tiết
Hãy kể tên một số dịch bệnh do virut gây ra ở người và gia súc. Đề xuất cách phòng tránh. Hãy kể tên một số dịch bệnh do virut gây ra ở người và gia súc. Đề xuất cách phòng tránh.

Hãy kể tên một số dịch bệnh do virut gây ra ở người và gia súc. Đề xuất cách phòng tránh.

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết thế nào là kháng nguyên, kháng thể? Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết thế nào là kháng nguyên, kháng thể?

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết thế nào là kháng nguyên, kháng thể?

Xem chi tiết
Vậy theo em hiểu thế nào là intefêron? Vậy theo em hiểu thế nào là intefêron?

Vậy theo em hiểu thế nào là intefêron?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 5 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 157 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết


Gửi bài