PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bình chọn:
4.7 trên 121 phiếu
Hãy nghiên cứu sơ đồ ở hình 3.2 và chỉ ra các dạng nấm khác nhau ở những điểm nào?

Hãy nghiên cứu sơ đồ ở hình 3.2 và chỉ ra các dạng nấm khác nhau ở những điểm nào?

Xem lời giải

Nếu tế bào cơ tim, mô cơ tim, quả tim, cũng như hệ tuần hoàn bị tách ra khỏi cơ thể, chúng có hoạt động sống được không? Tại sao?

Nếu tế bào cơ tim, mô cơ tim, quả tim, cũng như hệ tuần hoàn bị tách ra khỏi cơ thể, chúng có hoạt động sống được không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu 1 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Hãy nghiên cứu bảng 2.1, chỉ ra những đặc điểm sai khác và mối quan hệ 5 giới sinh vật.

Hãy nghiên cứu bảng 2.1, chỉ ra những đặc điểm sai khác và mối quan hệ 5 giới sinh vật.

Xem lời giải

Chúng ta đã làm gì khiến cho sự đa dạng sinh vật ở Việt Nam giảm sút, độ ô nhiễm môi trường tăng cao, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống như thế nào?

Chúng ta đã làm gì khiến cho sự đa dạng sinh vật ở Việt Nam giảm sút, độ ô nhiễm môi trường tăng cao, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống như thế nào?

Xem lời giải

Câu 1 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Hãy nghiên cứu sơ đồ hình 3.1 và so sánh đặc điểm giữa các nhóm giới Nguyên sinh.

Hãy nghiên cứu sơ đồ hình 3.1 và so sánh đặc điểm giữa các nhóm giới Nguyên sinh.

Xem lời giải

Câu 1 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem lời giải

Nêu đặc điểm thực vật thích nghi với đời sống trên cạn mà em biết?

Nêu đặc điểm thực vật thích nghi với đời sống trên cạn mà em biết?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất