PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bình chọn:
4.7 trên 121 phiếu
Câu 1 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 5 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 5 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 18 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Hãy nêu các đặc điểm về cấu tạo và lối sống của động vật khác biệt với thực vật. Hãy nêu các đặc điểm về cấu tạo và lối sống của động vật khác biệt với thực vật.

Hãy nêu các đặc điểm về cấu tạo và lối sống của động vật khác biệt với thực vật.

Xem chi tiết
Hãy nghiên cứu sơ đồ ở hình 5 và chỉ ra các đặc điểm khác nhau giữa các nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống. Hãy nghiên cứu sơ đồ ở hình 5 và chỉ ra các đặc điểm khác nhau giữa các nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Hãy nghiên cứu sơ đồ ở hình 5 và chỉ ra các đặc điểm khác nhau giữa các nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 3 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 3 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 4 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 4 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 20 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 1 trang 22 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 1 trang 22 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 22 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết
Câu 2 trang 22 SGK Sinh học 10 Nâng cao Câu 2 trang 22 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 22 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài