Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 1 trang 115 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đề bài

Phân biệt sự khác nhau giữa 3 loại môi trường nuôi cấy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các loại môi trường cơ bản

Lời giải chi tiết

Phân biệt 3 loại môi trường nuôi cấy:

- Môi trường tự nhiên: chứa các chất tự nhiên không xác định được số lượng, thành phần như cao thịt bò, pepton, cao nấm men...

- Môi trường tổng hợp: môi trường trong đó các chất đều đã biết thành phần hoá học và số lượng. Nhiều vi khuẩn hoá dưỡng hữu cơ có thể sinh trưởng trong môi trường chứa glucôzơ là nguồn cacbon và muối amôn là nguồn nitơ.

- Môi trường bán tổng hợp: môi trường trong đó có một số chất tự nhiên không xác định được thành phần và số lượng như pepton, cao thịt, cao nấm men và các chất hoá học đã biến thành phần và số lượng…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí