Quan sát hình 29.1 và dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 29.


Quan sát hình 29.1 và dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 29.

Đề bài

Quan sát hình 29.1 và dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 29.

Bảng 29. Những diễn biến cơ bản ở các kì trong nguyên phân

Các kì Những diễn biến cơ bản ở các kì
Kì đầu  
Kì giữa  
Kì sau  
Kì cuối  

 


Lời giải chi tiết

 
Các kì Những diễn biến cơ bản ở các kì
Kì đầu

- NST băt đầu đóng xoắn và co ngăn nên có hình thái rõ rệt.

- Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.

Kì giữa

- Các NST kép đóng xoắn cực đại.

- Các NST xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Kì sau - Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành hai NST đơn phân li độc lập về 2 cực của tế bào.
Kì cuối - Các NST đơn dãn xoắn, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất.
 
Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí