Quan sát hình 30.1 và 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau:


Quan sát hình 30.1 và 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Đề bài

Quan sát hình 30.1 và 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Những sự kiện nào diễn ra ở cặp nhiễm sắc thể tương đồng khi ở kì đầu lần phân bào I và nêu ý nghĩa của chúng?

b) Tại sao nói sự vận động của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng diễn ra ở kì sau lần phân bào I là cơ chế tạo ra nhiều loại giao tử mang tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau?

c) Có những nhận xét gì về bộ nhiễm sắc thể của các tế bào con được tạo ra qua giảm phân?

Lời giải chi tiết

a) Kì đầu lần phân bào I:

- Các NST kép bắt đôi với nhau theo từng cặp tương đồng, có thể xảy ra trao đổi đoạn NST dẫn đến hoán vị gen. NST kép bắt đầu đóng xoắn. Màng nhân và nhân con tiêu biến.

Ý nghĩa:

- Tạo điều kiện để xảy ra hoạt động trao đổi chéo giữa các NST với nhau, góp phần tạo nên những biến dị tổ hợp làm nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn lọc tự nhiên.

- Ngoài ra việc tiếp hợp này còn giúp cho các NST xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo, gián tiếp điều chỉnh số lượng NST sau ở các tế bào con.

b) Do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng về 2 cực tế bào, cho nên tổ hợp NST ở tế bào mới được tạo ra khi kết thúc lần phân bào I có bộ NST đơn bội kép khác nhau về nguồn gốc.

c) Từ 1 tế bào mẹ tạo thành 4 tế bào con có số NST = 1/2 số NST của tế bào mẹ (n NST đơn)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí