Câu 7 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao


Đun nóng dung dịch chứa 18g Glucozơ với một lượng

Đề bài

Đun nóng dung dịch chứa \(18\) g Glucozơ với một lượng vừa đủ \(AgN{O_3}\) trong \(N{H_3}\) thấy \(Ag\) tách ra. Tính lượng \(Ag\) thu được và khối lượng \(AgN{O_3}\) cần dùng biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& C{H_2}OH{\left( {CHOH} \right)_4}CHO + 2AgN{O_3} + 3N{H_3} + 2{H_2}O\buildrel {t^\circ } \over
\longrightarrow \cr 
& \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\buildrel {t^\circ } \over
\longrightarrow C{H_2}OH{\left( {CHOH} \right)_4}COON{H_4} + 2Ag + 3N{H_4}N{O_3} \cr} \)

Hay 

\(\eqalign{
& HOC{H_2} - {\left( {CHOH} \right)_4} - CHO\buildrel {t^\circ } \over
\longrightarrow 2Ag \downarrow \cr 
& \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {180}}=0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,0,2 \cr 
& \cr 
&  \Rightarrow {m_{Ag}} = 0,2.108 = 21,6g. \cr 

& \Rightarrow {m_{AgN{O_3}}} = 0,2.170 = 34(g) \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài