Câu 6 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Phân tử khối của xenlulozơ vào khoảng 1.000.000-2.400.000. Hãy tính gần

Phân tử khối của xenlulozơ vào khoảng 1.000.000 - 2.400.000. Hãy tính gần đúng khoảng biến đổi số mắt xích \({C_6}{H_{10}}{O_5}\) và chiều dài mạch xenlulozơ ( theo đơn vị mét).

Biết rằng chiều dài của mỗi mắt xích \({C_6}{H_{10}}{O_5}\) khoảng \(5\mathop A\limits^o \)( 1m = \({10^{10}}\mathop A\limits^o \) )

Giải

 \({m_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}} = 162\,dvC\)

Số mắt xích của xenlulozơ: \({{1000000} \over {162}} \le n \le {{2400000} \over {162}} \Rightarrow 6173 \le n \le 14815\)

\( \Rightarrow 6173,5 = 30865\mathop A\limits^o  \le \) chiều dài mạch xenlulozơ \( \le 14815,5 = 74075\mathop A\limits^o \)

\( \Rightarrow 3,{08.10^{ - 6}}(m) \le \)chiều dài của mạch xenlulozơ \( \le 7,{4.10^{ - 6}}(m).(1\mathop A\limits^o  = {10^{ - 10}}m)\)

loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan