Câu 6 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao


Phân tử khối của xenlulozơ vào khoảng 1.000.000-2.400.000. Hãy tính gần

Đề bài

Phân tử khối của xenlulozơ vào khoảng 1.000.000 - 2.400.000. Hãy tính gần đúng khoảng biến đổi số mắt xích \({C_6}{H_{10}}{O_5}\) và chiều dài mạch xenlulozơ ( theo đơn vị mét).

Biết rằng chiều dài của mỗi mắt xích \({C_6}{H_{10}}{O_5}\) khoảng \(5\mathop A\limits^o \)( 1m = \({10^{10}}\mathop A\limits^o \) )

Lời giải chi tiết

\({m_{{C_6}{H_{10}}{O_5}}} = 162\,dvC\)

Số mắt xích của xenlulozơ: \({{1000000} \over {162}} \le n \le {{2400000} \over {162}} \Rightarrow 6173 \le n \le 14815\)

\( \Rightarrow 6173,5 = 30865\mathop A\limits^o  \le \) chiều dài mạch xenlulozơ \( \le 14815,5 = 74075\mathop A\limits^o \)

\( \Rightarrow 3,{08.10^{ - 6}}(m) \le \)chiều dài của mạch xenlulozơ \( \le 7,{4.10^{ - 6}}(m).(1\mathop A\limits^o  = {10^{ - 10}}m)\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 8. Xenlulozơ

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài