Câu 2 trang 49 SGK Hóa 12 Nâng cao


Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Đề bài

Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Tương tự tinh bột, xenlulozơ không có phản ứng…(1)…, có phản ứng…(2)…, trong dung dịch axit thành…(3)…,

1, A. tráng bạc                        B. thủy phân                                      

   C. khử                                 D. oxi hóa

2, A. thủy phân                       B. tráng bạc                                    

   C. oxi hóa                            D. este hóa

3, A. glucozơ                           B. fructozơ                                      

   C. saccarozơ                        D. mantozơ

Lời giải chi tiết

 (1) – A  , (2) – A, (3) – A


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 8. Xenlulozơ

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài