Câu 2 trang 49 SGK Hóa 12 Nâng cao


Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Đề bài

Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Tương tự tinh bột, xenlulozơ không có phản ứng…(1)…, có phản ứng…(2)…, trong dung dịch axit thành…(3)…,

1, A. tráng bạc                        B. thủy phân                                      

   C. khử                                 D. oxi hóa

2, A. thủy phân                       B. tráng bạc                                    

   C. oxi hóa                            D. este hóa

3, A. glucozơ                           B. fructozơ                                      

   C. saccarozơ                        D. mantozơ

Lời giải chi tiết

 (1) – A  , (2) – A, (3) – A


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.