Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 34 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

Bài 1. Tìm hai số biết tổng của chúng là 86,1 và tỉ số của hai số đó là 0,4.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 2. Nghỉ hè, bạn Đào về quê phải đi hai chặng đường bằng tàu hoả và ca nô. Quãng đường đi bằng tàu hoả dài hơn quãng đường đi bằng ca nô là 120km và quãng đường đi bằng tàu hoả gấp 6 lần quãng đường đi bằng ca nô. Tính quãng đường bạn Đào đi về quê.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Một bếp ăn dự trữ đủ gạo cho 75 người ăn trong 12 ngày. Nay có thêm 15 người nữ thì số gạo đó chỉ đủ ăn trong mấy ngày? (mức ăn của mỗi người như nhau).

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Tại một kho gạo, lần thứ nhất người ta xuất đi 15 tấn gạo, lần thứ hai xuất đi số gạo bằng một nửa số gạo xuất đi lần thứ nhất. Số gạo còn lại trong kho bằng 95% số gạo có lúc đầu. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Một bể nước có dạng hình hộp chữ nhật, trong lòng bể có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 1,5m. Một vòi nước chảy vào bể, mỗi phút chảy được 25\(l\) nước. Hỏi khi bể không có nước thì sau bao lâu bể sẽ đầy nước? 

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Viết 0,4 = \(\dfrac{2}{5}\), sau đó vẽ sơ đồ biểu diễn số bé gồm 2 phần bằng nhau, số lớn gồm 5 phần bằng nhau.

- Tìm số lớn, số bé theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Cách giải:

Đổi: 0,4 = \(\dfrac{2}{5}\).

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

              2 + 5 = 7 (phần)

Số lớn là : 

              86,1  :  7 × 5  = 61,5

Số bé là: 

             86,1 – 61,5 = 24,6

                      Đáp số: Số lớn: 61,5;

                                   Số bé: 24,6.

Bài 2.

Phương pháp:

- Vẽ sơ đồ biểu diễn quãng đường đi bằng ca nô gồm 1 phần, quãng đường đi bằng tàu hoả gồm 6 phần bằng nhau.

- Tìm độ dài từng quãng đường theo bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Tìm quãng đường bạn Đào đi về quê ta lấy quãng đường đi bằng tàu hỏa cộng với quãng đường đi bằng ca nô.

Cách giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                  6 – 1 = 5 (phần) 

Quãng đường đi bằng ca nô là:

                  120 : 5 × 1 = 24 (km)

Quãng đường đi bằng tàu hoả là:

                  24 + 120 = 144 (km)

Quãng đường bạn Đào về quê dài số ki-lô-mét là:

                  144 + 32 = 176 (km)

                                    Đáp số: 176km.

Bài 3.

Phương pháp:

- Tính số ngày ăn hết số gạo đó nếu chỉ có 1 người ăn.

- Tính số người hiện có: 75 + 15 = 90 người.

- Tính số ngày để 90 người ăn hết số gạo đó ta lấy số ngày ăn hết số gạo đó nếu chỉ có 1 người ăn chia cho 90.

Cách giải:

1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày:

12 × 75 = 900 (ngày)

Số người hiện có là:

75 + 15 = 90 (người)

90 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

900 : 90 = 10 (ngày)

Đáp số: 10 ngày.

Bài 4.

Phương pháp:

- Tính số gạo xuất đi lần thứ hai ta lấy số gạo xuất đi lần thứ nhất chia cho 2.

- Tính tổng số gạo xuất đi trong 2 lần.

- Tính tỉ số phần trăm số gạo xuất đi trong 2 lần ta lấy 100% (tức là tổng số gạo trong kho) trừ đi tỉ số phần trăm chỉ số gạo còn lại: 100% – 95% = 5%.

- Tính số gạo lúc đầu có trong kho ta lấy tổng số gạo xuất đi trong 2 lần chia cho 5 rồi nhân với 100.

Cách giải:

Lần thứ hai người ta xuất đi số tấn gạo là:

15 : 2 = 7,5 (tấn)

Cả hai lần người ta xuất đi số tấn gạo là:

15 + 7,5 = 22,5 (tấn)

Tỉ số phần trăm số gạo đã xuất đi với số gạo trong kho là :

100% – 95% = 5%

Lúc đầu trong kho có số tấn gạo là:

22,5 : 5 × 100 = 450 (tấn)

Đáp số: 450 tấn.

Bài 5.

Phương pháp:

- Tính thể tích bể nước ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao, sau đó đổi kết quả sang số đo có đơn vị là lít.

- Tính thời gian để bể đấy nước ta lấy thể tích của bể (với đơn vị là lít chia cho số lít nước chảy được vào bể trong 1 phút.)

Cách giải:

Thể tích của bể nước là:

2,5 × 1,2 × 1,5 = 4,5 (m3)

4,5m3 = 4500dm3 = 4500 \(l\)

Thời gian để nước chảy đầy bể là:

4500 : 25 = 180 (phút)

180 phút = 3 giờ.

Đáp số: 3 giờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.