Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 19 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Đề bài

Bài 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang ?

Bài 2. Tính diện tích hình thang có:

a) Độ dài hai đáy lần lượt là 14m và 8m ; chiều cao là 5m.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 4dm và 26,4cm ; chiều cao là 18cm.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Hình bình hành ABCD có AB = 4,5dm, AH = 3,2dm, DH = 1,5dm (xem hình vẽ bên). Tính diện tích hình thang ABCH.  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một mảnh đất hình thang có đáy lớn là 36m, đáy lớn hơn đáy bé 9,6m, chiều cao bằng \(\dfrac{2}{3}\) tổng độ dài hai đáy. Trên mảnh đất đó người ta dành 65% diện tích để làm vườn, phần còn lại để đào ao. Tính diện tích phần đất để đào ao.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m; đáy bé bằng \(\dfrac{1}{2}\) đáy lớn và kém chiều cao 30m.

a) Tính diện tích thửa ruộng hình thang.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m² thu được 62kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp :

Dựa vào tính chất “Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song”, quan sát kĩ các hình để tìm hình thang .

Cách giải :

Trong các hình đã cho, các hình là hình thang là : Hình 1, Hình 2 và Hình 4.

Bài 2.

Phương pháp :

Áp dụng cách tính diện tích hình thang :

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Cách giải :

a) Diện tích hình thang là:

             (14 + 8) × 5 : 2 = 55 (m2)

                                Đáp số: 55m2.

b) Đổi 4dm = 40cm.

Diện tích hình thang là:

            (40 + 26,4) × 18 : 2 = 597,6 (cm2)

                              Đáp số: 597,6cm2.

Bài 3.

Phương pháp :

- Tính DC : Vì ABCD là hình bình hành nên DC = AB = 4,5dm.

- Tính CH = DC – DH.

- Tính diện tích hình thang ABCH theo quy tắc:

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Cách giải :

Vì ABCD là hình bình hành nên DC = AB = 4,5dm.

Độ dài cạnh HC là:

HC = DC – DH = 4,5 – 1,5 = 3 (dm)

Diện tích hình thang ABCH là:

(4,5 + 3) × 3,2 : 2 = 12 (dm2)

              Đáp số: 12dm2.

Bài 4.

Phương pháp :

- Tính độ dài đáy bé ta lấy độ dài đáy lớn trừ đi 9,6m.

- Tính chiều cao ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với \(\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích mảnh đất ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

- Tính diện tích để làm vườn ta lấy diện tích mảnh đất chia cho 100 rồi nhân với 65.

- Tính diện tích đất để đào ao ta lấy diện tích mảnh đất trừ đi diện tích để làm vườn.

Cách giải :

Độ dài đáy bé của mảnh đất đó là:

36 – 9,6 = 26,4 (m)

Chiều cao của mảnh đất đó là:

(36 + 26,4) ×\(\dfrac{2}{3}\) = 41,6 (m)

Diện tích của mảnh đất hình thang là:

(36 + 26,4) × 41,6 : 2 = 1297,92 (m2)

Diện tích phần đất để làm vườn là:

1297,92 : 100 × 65 = 843,648 (m2)

Diện tích phần đất để đào ao là:

1297,92 – 843,648 = 454,272 (m2)

Đáp số: 454,272m2.

Bài 5.

Phương pháp :

- Tính độ dài đáy bé ta lấy độ dài đáy lớn chia cho 2 hoặc lấy độ dài đáy lớn nhân với \(\dfrac{1}{2}\).

- Tính chiều cao ta lấy độ dài đáy bé cộng với 30m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

- Tính số thóc thu được ta lấy diện tích thửa ruộng chia cho 100 rồi nhân với 62.

Cách giải :

Độ dài đáy bé của thửa ruộng đó là:

140 : 2 = 70 (m)

Chiều cao của thửa ruộng đó là:

70 + 30 = 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng đó là:

(140 + 70) × 100 : 2 = 10500 (m2)

Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

10500 : 100 × 62 = 6510 (kg)

Đáp số: 6510kg.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.