Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 20 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)


Bài tập cuối tuần 20 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1.  Điền vào số và đơn vị đo thích hợp vào bảng sau:

Bài 2. Tính diện tích của một mặt bàn hình tròn có đường kính 24dm.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Diện tích của một hình tròn là 50, 24cm2. Tính chu vi của hình tròn đó.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Hình bên có bốn nửa hình tròn đường kính là cạnh của hình vuông ABCD. Biết cạnh của hình vuông ABCD là 4cm, tính diện tích phần đã tô màu (hình bông hoa). 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Tính đường kính ta lấy bán kính nhân với 2.

- Tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14 hoặc lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

- Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Cách giải:

Bài 2.

Phương pháp:

- Tìm bán kính của mặt bàn ta lấy đường kính chia cho 2.

- Tính diện tích của mặt bàn hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Cách giải:

Bán kính của mặt bàn đó đó:

24 : 2 = 12 (dm)

Diện tích của mặt bàn đó là:

12 × 12 × 3,14 = 452,16 (dm2)

Đáp số: 452,16dm2.

Bài 3.

Phương pháp:

- Tìm tích của bán kính và bán kính ta lấy diện tích hình tròn chia cho số 3,14.

- Tìm bán kính dựa vào kết quả vừa tìm được bên trên.

- Tìm chu vi của hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Cách giải:

Tích của bán kính và bán kính của hình tròn đó là:

           50,24 : 3,14 = 16 (cm2)

Ta có 4 × 4 = 16. Vậy bán kính của hình tròn đó là 4cm.

Chu vi của hình tròn là:

           4 × 2 × 3,14 = 25,12 (cm)

                           Đáp số: 25,12cm.

Bài 4.

Phương pháp:

 Ta có hình vẽ như sau: 

- Quan sát hình vẽ ta thấy các hình 1, 2, 3, 4 có diện tích bằng nhau.

- Tính tổng diện tích của hình 2 và hình 4 ta lấy diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích hai nửa hình tròn đường kính AD và BC (Tổng diện tích hai nửa hình tròn đường kính AD và BC bằng diện tích hình tròn đường kính 4cm (bán kính 2cm).

- Tổng diện tích của hình 1 và hình 3 bằng tổng diện tích của hình 2 và hình 4.

- Tính diện tích hình bông hoa ta lấy diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích của các hình 1, 2, 3 và 4.

Cách giải:

Ta có hình vẽ như sau:

Quan sát hình vẽ ta thấy các hình 1, 2, 3, 4 có diện tích bằng nhau.

Diện tích hình vuông ABCD là: 

                4 × 4 = 16 (cm2)

Ta thấy tổng diện tích của hình 2 và hình 4 bằng diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích hai nửa hình tròn đường kính AD và BC.

Tổng diện tích hai nửa hình tròn đường kính AD và BC bằng diện tích hình tròn đường kính 4cm (bán kính 2cm) và là:

              2 × 2 × 3,14 = 12,56 (cm2)

Tổng diện tích hình 2 và 4 là:

               16 – 12,56 = 3,44 (cm2)

Tương tự, ta có tổng diện tích của hình 1 và hình 3 cũng bằng 3,44cm2.

Diện tích hình bông hoa (phần đã tô màu) là:

            16 – (3,44 + 3,44) = 9,12 (cm2)

                                          Đáp số: 9,12cm2.

Lưu ý: Có thể tính diện tích một cánh hoa (bằng tổng diện tích hai nửa cánh hoa) bằng cách lấy diện tích nửa hình tròn đường kính DC trừ đi diện tích hình tam giác ODC (xem hình vẽ). Hình tam giác ODC có đáy DC = 4crn và chiều cao bằng 2cm. Từ đó tính được diện tích cả bông hoa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí