Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 28 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Hoàng Anh và Thu Hà cùng một lúc đi xe đạp từ A đến B. Hoàng Anh đi từ A lúc 8 giờ 38 phút và đến B lúc 9 giờ 5 phút. Thu Hà đi từ A đến B hết 0,45 giờ. Hỏi ai tới trước?

a) Hoàng Anh đến B trước.

b) Thu Hà đến B trước.

c) Cả hai bạn đến B cùng một lúc. 

Bài 2. Một người đi xe đạp với vận tốc 210m/ phút. Hỏi người đó đi quãng đường 15km 750m hết bao nhiêu thời gian?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Quãng đường từ A đến B dài 1,2km. Một người bắt đầu chạy từ A lúc 7 giờ 55 phút với vận tốc 150m/phút. Hỏi người đó đến B vào lúc nào?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ 15 phút = … giờ

1 giờ 20 phút  = … giờ

2 giờ 36 phút = … giờ

0,75 giờ = … phút

3,5 giờ = …..giờ …….phút

12,6 giờ = ………..giờ ………phút

Bài 5. Quãng đường AB dài 171km. Cùng một lúc ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ, ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 54 km/giờ. Hỏi từ lúc bắt đầu đi thì sau bao lâu hai xe gặp nhau?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Tính thời gian Hoàng Anh đi từ A đến B: 9 giờ 5 phút – 8 giờ 38 phút.

- Đổi 0,45 giờ sang số đo có đơn vị là giờ.

- So sánh để biết ai đến trước, ai đến sau.

Cách giải: 

Thời gian Hoàng Anh đi từ A đến B là:

9 giờ 5 phút – 8 giờ 38 phút = 27 phút

Đổi: 0,45 giờ = 27 phút (vì 60 × 0,45 = 27)

Hay thời gian Thu Hà đi từ A đến B là 27 phút.

Mà: 27 phút = 27 phút.

Do đó cả hai bạn đến B cùng một lúc.

Vậy ta có kết quả như sau:

a) Hàng Anh đến B trước         (S)

b) Thu Hà đến B trước   (S)

c) Cả hai bạn đến B cùng một lúc.     (Đ)

Bài 2.

Phương pháp:

- Đổi 15km 750m sang số đo có đơn vị là mét, lưu ý ta có 1km = 1000m.

- Tính thời gian người đó đi quãng đường 15km 750m ta lấy quãng đường (với đơn vị là mét) chia cho vận tốc.

Cách giải: 

Đổi: 15km 750m = 15 750m

Thời gian người đó đi quãng đường 15km 750m là:

15 750 : 210 = 75 (phút)

Đáp số: 75 phút.

Bài 3.

Phương pháp:

- Đổi: 1,2km = 1200m.

- Tính thời gian người đó chạy hết quãng đường từ A đến B ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- Tính thời gian lúc người đó đến B ta lấy thời gian lúc người đó bắt đầu chạy cộng với thời gian người đó chạy hết quãng đường từ A đến B.

Cách giải: 

Đổi: 1,2km = 1200m

Thời gian người đó chạy hết quãng đường từ A đến B là:

1200 : 150 = 8 (phút)

Người đó đến B lúc:

7 giờ 55 phút + 8 phút = 7 giờ 63 phút

7 giờ 63 phút = 8 giờ 3 phút.

Đáp số: 8 giờ 3 phút.

Bài 4.

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức: 1 giờ = 60 phút, hay 1 phút = \(\dfrac{1}{{60}}\) giờ.

Cách giải: 

1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

1 giờ 20 phút  = \(\dfrac{4}{3}\)  giờ

2 giờ 36 phút = 2,6 giờ

0,75 giờ = 45 phút

3,5 giờ = 3 giờ 30 phút

12,6 giờ = 12 giờ 36 phút

Bài 5.

Phương pháp:

Hai vật chuyển động ngược chiều và xuất phát cùng lúc:

- Tính quãng đường hai ô tô đi được trong 1 giờ.

- Tính thời gian đi để gặp nhau ta lấy quãng đường AB chia cho quãng đường hai xe đi được trong 1 giờ.

Cách giải: 

Sau mỗi giờ, hai ô tô đi được quãng đường là:

60 + 54 = 114 (km)

Thời gian đi để hai ô tô gặp nhau là:

171 : 114 = 1,5 (giờ)

Đổi: 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Đáp án: 1 giờ 30 phút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.