Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 25 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Bài 2. Tính :

a) 5 giờ 15 phút + 3 giờ 24 phút  

   6 phút 52 giây + 1 phút 35 giây

b) 8 giờ 51 phút – 5 giờ 35 phút 

    4 ngày 4 giờ – 2 ngày 10 giờ.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Tính :

a) 2 giờ 10 phút × 3         

   1 phút 25 giây × 4

b) 9 năm 6 tháng : 3

    6 giờ 25 phút : 5

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một người đi xe đạp từ nhà ra thành phố, người đó bắt đầu đi lúc 6 giờ 30 phút. Sau khi đi được 1 giờ 20 phút, người đó dừng lại nghỉ 35 phút rồi lại đi tiếp 1 giờ 15 phút nữa thì đến nơi. Hỏi người đó đến thành phố lúc mấy giờ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức:

1 năm = 365 ngày,                                      1 năm nhuận = 366 ngày;

1 ngày = 24 giờ ;              1 giờ = 60 phút ;               1 phút = 60 giây.

Cách giải:

Bài 2.

Phương pháp:

- Đặt tính và thực hiện tương tự như đối với phép tính các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Cách giải:

Bài 3.

Phương pháp:

- Đặt tính và thực hiện tương tự như đối với phép tính các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn.

Cách giải:

Bài 4.

Phương pháp:

- Tính tổng thời gian người đó đi và dừng lại nghỉ.

- Thời gian lúc người đó đến thành phố = thời gian lúc người đó bắt đầu đi +  tổng thời gian người đó đi và dừng lại nghỉ.

Cách giải:

Thời gian người đi xe đạp đi và dừng lại nghỉ là : 

     1 giờ 20 phút + 35 phút + 1 giờ 15 phút = 2 giờ 70 phút

     2 giờ 70 phút = 3 giờ 10 phút

Người đi xe đạp đến thành phố lúc:

     6 giờ 30 phút + 3 giờ 10 phút = 9 giờ 40 phút

                 Đáp số: 9 giờ 40 phút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay