Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 19 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Đề bài

Bài 1: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang? 

 

Bài 2: Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 16cm; b = 7cm; h = 9cm.

b) a = 3,5dm; b = 2,2dm; h = 1,4dm.

c) a = \(\dfrac{3}{4}\)m; b = \(\dfrac{1}{3}\)m; h = \(\dfrac{1}{2}\)m.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Cho hình thang ABCD có AB = 12cm, CD = 18cm. Kẻ đường cao AH. Biết diện tích tam giác ADC là 72cm2. Tính diện tích hình thang ABCD.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một khu đất hình thang có độ dài đáy bé 40m, đáy lớn gấp rưỡi đáy bé. Chiều cao bằng \(\dfrac{1}{2}\) tổng độ dài hai đáy. Trên khu đất đó người ta dành 50% diện tích để xây nhà, 30% diện tích để làm vườn, phần còn lại để trồng hoa. Tính diện tích đất để xây nhà, làm vườn, trồng hoa.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Một mảnh đất hình thang có diện tích 455m2, chiều cao là 13m. Tính  độ dài mỗi đáy của mảnh đất hình thang đó, biết đáy bé kém đáy lớn 6m.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp :

Dựa vào tính chất “Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song”, quan sát kĩ các hình để tìm hình thang .

Cách giải :

Trong các hình đã cho, các hình là hình thang là : Hình 1, Hình 2, Hình 4, Hình 5 và Hình 6.

Bài 2.

Phương pháp :

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: 

\(S = \dfrac{{(a + b) \times h}}{2}\)

trong đó S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao.

Cách giải :

a) Diện tích hình thang là :

               \(\dfrac{{\left( {16 + 7} \right) \times 9}}{2} = 103,5\,\,\left( {c{m^2}} \right)\)

                                Đáp số: 103,5cm2.

b) Diện tích hình thang là :

       \(\dfrac{{\left( {3,5 + 2,2} \right) \times 1,4}}{2} = 3,99\,\,\left( {d{m^2}} \right)\)

                                Đáp số: 3,99dm2.

c) Diện tích hình thang là :

               \(\dfrac{{\left( {\dfrac{3}{4} + \dfrac{1}{3}} \right) \times \dfrac{1}{2}}}{2} = \dfrac{{13}}{{48}}\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

                               Đáp số: \(\dfrac{{13}}{{48}}\)m2

Bài 3.

Phương pháp :

- Quan sát hình vẽ ta thấy chiều cao AH của hình tam giác ADC cũng là chiều cao của hình thang ABCD.

- Tính độ dài AH ta lấy diện tích tam giác ADC nhân với 2 rồi chia cho độ dài đáy DC.

- Tính diện tích hình thang ABCD ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

Cách giải :

Chiều cao AH của hình tam giác ADC cũng là chiều cao của hình thang ABCD.

Độ dài AH là:

              72 × 2 : 18 = 8 (cm)

Diện tích hình thang ABCD là:

             (12 + 18) × 8 : 2 = 120 (cm2)

                                Đáp số: 120cm2.

Bài 4.

Phương pháp :

- Đổi: gấp rưỡi = \(\dfrac{3}{2}\).

- Tính độ dài đáy lớn ta lấy độ dài đáy bé nhân với \(\dfrac{3}{2}\).

- Tính chiều cao ta lấy tổng độ dài hai đáy chia cho 2 hoặc nhân với \(\dfrac{1}{2}\).

- Tính diện tích khu đất ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- Tính diện tích để làm xây nhà ta lấy diện tích khu đất chia cho 100 rồi nhân với 50.

- Tính diện tích đất để làm vườn ta lấy diện tích khu đất chia cho 100 rồi nhân với 30.

- Tính diện tích để trồng hoa ta lấy diện tích mảnh đất trừ đi diện tích để xây nhà và làm vườn.

Cách giải :

Đổi: Gấp rưỡi = \(\dfrac{3}{2}\).

Độ dài đáy lớn của khu đất đó là:

40 × \(\dfrac{3}{2}\) = 60 (m)

Chiều cao của khu đất đó là:

(60 + 40) : 2 = 50 (m)

Diện tích của khu đất đó là:

(60 + 40) × 50 : 2 = 2500 (m2)

Diện tích đất để xây nhà là:

2500 : 100 × 50 = 1250 (m2)

Diện tích đất để làm vườn là:

2500 : 100 × 30 = 750 (m2)

Diện tích đất để trồng hoa là:

2500 – 1250 – 750 = 500 (m2)

Đáp số: Xây nhà : 1250m2;

                  Làm vườn: 49201m2 ;

            Trồng hoa: 500m2.

Bài 5.

Phương pháp :

- Tính tổng độ dài hai đáy ta lấy diện tích hình thang nhân với 2 rồi chia cho chiều cao.

- Tìm đáy lớn hoăc đáy bé theo công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2;                         Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

- Tìm đáy còn lại bằng cách lấy tổng hai đáy trừ đi độ dài đáy vừa tìm được.

Cách giải :

Tổng độ dài hai đáy của hình thang là:

455 × 2 : 13 = 70 (m)

Độ dài đáy lớn của hình thang là:

(70 + 6) : 2 = 38 (m)

Độ dài đáy bé của hình thang là:

70 – 38 = 32 (m)

Đáp số: Đáy lớn: 38m ;

           Đáy bé: 32m.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.