Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 24 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 24 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c:

a) a = 14cm;  b = 8cm;     c = 5cm;

b) a = 2,6m;  b = 18dm ;  c  = 7dm.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 2: Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:

a) Hình trụ                               b) Hình cầu.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Một khối gỗ hình lập phương có cạnh 3,2m. Hỏi khối gỗ đó nặng bao nhiêu tấn, biết rằng 1dm3 gỗ nặng 800g.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một cái bể hình hộp chữ nhật có chiều dài 16dm, chiều rộng 12dm, chiều cao 10dm. Người ta mở 1 vòi nước chảy vào bể mỗi phút được 30 lít nước thì sau bao nhiêu phút sẽ đầy bể ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Một cái bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 5m, chiều rộng 2m và chiều sâu 1,2m. Hiện tại \(\dfrac{2}{5}\) bể đang có nước. Hỏi phải đổ vào bể bao nhiêu lít nước nữa mới đầy bể  (biết rằng 1dm3 = 1 lít nước) ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1. 

Phương pháp:

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Cách giải: 

a) Thể tích hình  hộp chữ nhật là:

          14 × 8 × 5 = 560 (cm3)

                   Đáp số: 560cm3.

b) Đổi: 2,6m = 26dm.

Thể tích hình  hộp chữ nhật là:

          26 × 18 × 7 = 3276 (dm3)

                   Đáp số: 3276dm3.

Bài 2. 

Phương pháp:

Xem lại hình dạng của hình trụ và hình cầu, từ đó kể tên một số đồ vật có dạng hình trụ hoặc hình cầu.

Cách giải: 

a) Một vài đồ vật có dạng hình trụ là: lon nước, ống cống, hộp sữa ông Thọ, …

b) Một vài đồ vật có dạng hình cầu là: quả bóng đá, quả bóng bàn, viên bi, …

Bài 3. 

Phương pháp:

- Tính thể tích khối gỗ hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

- Đổi số đo thể tích vừa tìm được sang đơn vị dm3, lưu ý ta có 1m3 = 1000dm3.

- Tính khối lượng tấm gỗ ta lấy cân nặng của 1dm3 gỗ nhân với số đo thể tích vừa đổi ở trên (số đo thể tích có đơn vị là dm3).

- Đổi số đo khối lượng vừa tìm được sang đơn vị tấn, lưu ý ta có: 1 tấn = 1000kg = 1000000g.

Cách giải:

Thể tích khối gỗ hình lập phương đó là:

3,2 × 3,2 × 3,2 = 32,768 (m3)

Đổi: 32,768m3 = 32768 dm3

Khối gỗ đó nặng số tấn là:

800 × 32768 = 26214400 (g)

26214400g = 26214,4kg = 26,2144 tấn.

Đáp số: 26,2144 tấn.

Bài 4. 

Phương pháp:

- Tìm thể tích bể nước ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Đổi số đo thể tích vừa tìm được sang đơn vị là lít, lưu ý ta có 1dm3 = 1\(l\).

- Tìm thời gian để bể đầy nước ta lấy số đo vừa tìm được ở trên chia cho số lít nước vòi chảy được vào bể trong 1 phút.

Cách giải: 

Thể tích bể nước đó là:

16 × 12 × 10 = 1920 (dm3)

1920dm3 = 1920\(l\)

Bể sẽ đầy nước sau số phút là:

1920 : 30 = 64 (phút)

Đáp số: 64 phút.

Bài 5. 

Phương pháp:

- Tìm thể tích bể nước ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Đổi số đo thể tích vừa tìm được sang đơn vị là lít, lưu ý ta có 1m3 = 1000dm3; 1dm3 = 1\(l\).

- Tìm thể tích nước đang có trong bể ta lấy thể tích của bể (với đơn vị là lít) nhân với \(\dfrac{2}{5}\).

- Tìm số lít nước cần đổ vào bể để bể đầy nước ta lấy thể tích của bể trừ đi thể tích nước đang có trong bể.

Cách giải: 

Thể tích bể nước đó là:

5 × 2 × 1,2 = 12 (m3)

12m3 = 12 000dm3 = 12 000\(l\)

Hiện tại bể đang có số lít nước là:

12 000 × \(\dfrac{2}{5}\) = 4800 (\(l\))

Để bể đầy nước thì phải đổ vào bể số lít nước là:

12 000 – 4800 = 7200 (\(l\))

Đáp số: 7200\(l\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí