Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 26 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 26 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Đề bài

Bài 1. Lúc 8 giờ 10 phút bác Huy xuất phát từ nhà lên tỉnh với vận tốc 36km/giờ. Hỏi bác Huy lên đến tỉnh lúc mấy giờ, biết quãng đường ta nhà bác Huy lên tỉnh dài 126km.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 2. Một ô tô đi từ A và dự định đến B lúc 9 giờ 30 phút. Nhưng khi đi được 6km thì phải quay lại A và dừng lại ở đó 10 phút. Sau đó ô tô lại tiếp tục đi và đến B lúc 9 giờ 52 phút. Tìm vận tốc của ô tô.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Quãng đường sông từ bến A đến bến B dài 48km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 12 phút và đi ngược dòng từ B trở về A hết 1 giờ 36 phút. Tính vận tốc của dòng nước và vận tốc của ca nô khi nước lặng.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Một ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng rồi lại quay trở về Hà Nội. Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài 102km. Ô tô muốn quay trở về Hà Nội lúc 12 giờ 30 phút thì phải khởi hành lúc mấy giờ, biết rằng ô tô đi với vận tốc trung bình là 60 km/giờ, trên mỗi lượt đi có nghỉ lại 15 phút dọc đường và dừng lại ở Hải Phòng trong khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

- Tính thời gian bác Huy đi từ nhà lên tỉnh ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

- Tìm thời gian lúc bác Huy lên đến tỉnh ta lấy thời gian lúc bác xuất phát đi từ nhà cộng với thời gian bác Huy đi từ nhà lên tỉnh.

Cách giải:

Thời gian bác Huy đi từ nhà lên tỉnh là:

126 : 36 = 3,5 (giờ)

3,5 giờ = 3 giờ 30 phút

Bác Huy lên đến tỉnh lúc:

8 giờ 10 phút + 3 giờ 30 phút = 11 giờ 40 phút.

Đáp số: 11 giờ 40 phút.

Bài 2.

Phương pháp:

- Tính thời gian ô tô đến B nếu ô tô không phải quay lại A và dừng lại ở đó 10 phút.

- Tính quãng đường ô tô phải đi thêm khi quay lại A (so với quãng đường AB ban đầu).

- Tính thời gian ô tô đi quãng đường phải đi thêm đó.

- Tính vận tốc ta lấy quãng đường ô tô phải đi thêm khi quay lại A chia cho thời gian ô tô đi quãng đường phải đi thêm đó.

Cách giải:

Nếu không dừng lại 10 phút thì ô tô sẽ đến B lúc:

    9 giờ 52 phút – 10 phút = 9 giờ 42 phút

Quãng đường ô tô phải đi thêm khi quay lại A (so với quãng đường AB ban đầu) là:

                 6 × 2 = 12 (km)

Thời gian ô tô đi quãng đường thêm đó là:

   9 giờ 42 phút – 9 giờ 30 phút = 12 phút

   12 phút = 0,2 giờ

Vận tốc của ô tô là:

              12 : 0,2 = 60 (km/giờ)

                          Đáp số: 60km/giờ.

Bài 3.

Phương pháp:

Ta có các công thức khi ca nô chuyển động trên dòng nước:

Vận tốc xuôi dòng = vận tốc ca nô khi nước lặng + vận tốc dòng nước.

Vận tốc ngược dòng = vận tốc ca nô khi nước lặng – vận tốc dòng nước.

Ta tìm vận tốc ca nô khi nước lặng và vận tốc dòng nước theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Cách giải:

Đổi: 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ

       1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng từ A đến B là:

                 48 : 1,2 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng từ B trở về A là:

                48 : 1,6 = 30 (km/giờ)

Vận tốc của dòng nước là:

               (40 – 30) : 2 = 5 (km/giờ)

Vận tốc của ca nô khi nước lặng là:

               40 – 5 = 35 (km/giờ)

Đáp số: Vận tốc dòng nước: 5km/giờ;

           Vận tốc của ca nô khi nước lặng: 35km/giờ.

Bài 4.

Phương pháp:

- Tính thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng (không kể thời gian nghỉ) ta lấy quãng đường chia cho vận tốc đi của ô tô.

- Tính thời gian để ô tô đi trên đường (cả đi và về) ta lấy thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng cộng với thời gian nghỉ rồi nhân với 2.

- Tính thời gian từ lúc ô tô bắt đầu đi tới khi quay trở về đến Hà Nội ta lấy thời gian để ô tô đi trên đường (cả đi và về) cộng với thời gain ô tô dừng lại ở Hải Phòng.

- Tính thời gian ô tô khởi hành ta lấy 12 giờ trừ đi thời gian từ lúc ô tô bắt đầu đi tới khi quay trở về đến Hà Nội.

Cách giải:

Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng (không kể thời gian nghỉ) là :

             102 : 60 = 1,7 (giờ)

             1,7 giờ = 1 giờ 42 phút

Thời gian để ô tô đi trên đường (cả đi và về) là:

(1 giờ 42 phút + 15 phút) × 2 = 3 giờ 54 phút

Khoảng thời gian từ lúc ô tô bắt đầu đi tới khi quay trở về đến Hà Nội là:

3 giờ 54 phút + 1 giờ 30 phút = 5 giờ 24 phút

Ô tô phải khởi hành lúc:

12 giờ 30 phút – 5 giờ 24 phút = 7 giờ 6 phút.

                             Đáp số: 7 giờ 6 phút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí