Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 23 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh có đáp án và lời giải chi tiết

Đề bài

Bài 1. Cho các hình: 

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình C gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình D gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình nào có thể tích lớn nhất? Hình nào có thể tích bé nhất?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 2. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào dấu … :

575 684 730cm3   ……   575 684 730m3

45,3841dm3         ……    453 841cm3

895dm               ……    1m3

4dm3                   ……     3995cm3

Bài 3. Mỗi viên gạch có thể tích là 1,25dm3. Một đống gạch xếp như hình bên có thể tích bao nhiêu mét khối? (Khe hở giữa các viên gạch coi như không đáng kể).

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Bạn Hương xếp các hình lập phương nhỏ có thể tích bằng 1dm3 thành các khối như hình vẽ dưới đây. Tìm thể tích các khối  đó. Khối nào có thể tích lớn nhất?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

Đếm xem mỗi hình gồm có bao nhiêu hình lập phương nhỏ. Hình nào gồm nhiều hình lập phương nhỏ hơn thì có thể tích lớn hơn.

Cách giải:

Hình A gồm 24 hình lập phương nhỏ.

Hình B gồm 27 hình lập phương nhỏ.

Hình C gồm 28 hình lập phương nhỏ.

Hình D gồm 17 hình lập phương nhỏ.

Mà: 28 > 27 > 24 > 17.

Do đó, hình C có thể tích lớn nhất. Hình D có thể tích bé nhất.

Bài 2.

Phương pháp:

- Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

- Áp dụng kiến thức:

1dm3 = 1000cm3 ;                                  1m3 = 1000dm3 ;

Cách giải:

\(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{l}}{\underbrace {575{\rm{ }}684{\rm{ }}730c{m^3}}_{575,684730c{m^3}}\;{\rm{ }} = \;\,\,\,575,684730{m^3}}\\{\underbrace {45,3841d{m^{3\;}}}_{45384,1c{m^3}}\,\,\, < \;\,\,\,\,453{\rm{ }}841c{m^3}}\\{895d{m^3}\;\,\, < \,\,\;\,\,\underbrace {\,\,\,1{m^3}}_{1000d{m^3}}}\end{array}\\\underbrace {\,\,4d{m^{3\,}}}_{4000c{m^3}}\;{\rm{ }} > \;\,\,\,\,\,3995c{m^3}\end{array}\)

Bài 3.

Phương pháp:

- Quan sát hình vẽ ta thấy mỗi lượt gạch xếp 6 viên và đống gạch xếp 10 lượt.

- Tìm tổng số viên gạch của đồng gạch ta lấy số viên gạch xếp trong 1 lượt nhân với số lượt được xếp.

- Tìm thể tích của đống gạch ta lấy thể tích của mỗi viên gạch nhân với tổng số viên gạch của đống gạch đó.

Cách giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy mỗi lượt gạch xếp 6 viên và đống gạch xếp 10 lượt.

Đống gạch đó có tất cả số gạchlà:

          6 × 10 = 60 (viên)

Thể tích của đống gạch là:

          1,25 × 60 = 75 (dm3)

          75dm3 = 0,075m3.

                           Đáp số: 0,075m3.

Bài 4.

Phương pháp:

Đếm xem mỗi hình gồm có bao nhiêu hình lập phương nhỏ, từ đó tìm được thể tích của mỗi hình.

So sánh các số đo thể tích để tìm hình có thể tích lớn nhất.

Cách giải:

Hình 1 gồm 12 hình lập phương nhỏ. Thể tích hình 1 là 12dm3.

Hình 2 gồm 26 hình lập phương nhỏ. Thể tích hình 2 là 26dm3.

Hình 3 gồm 30 hình  lập phương nhỏ. Thể tích hình 3 là 30dm3.

Mà: 30dm3 > 26dm3 > 12dm3.

Vậy hình 3 có thể tích lớn nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.