Bài 9 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Đề bài

Cho \(10\) lít (đktc) hỗn hợp khí gồm \({N_2}\) và \(C{O_2}\) tác dụng với 2 lít dung dịch \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) nồng độ \(0,02\) mol/l thu được \(1\;g\) chất kết tủa.

Lời giải chi tiết

Ta có:  \({n_{Ca{{\left( {OH} \right)}_2}}} = 0,02.2 = 0,04mol > {n_{CaC{O_3}}} = {1 \over {100}} = 0,01mol.\)

  Có 2 trường hợp.

Trường hợp 1: \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) dư ,\(C{O_2}\) thiếu.

\(\eqalign{
& Ca{\left( {OH} \right)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O. \cr 
& \cr} \)

                        \(0,01 \leftarrow 0,01\)

 \( \Rightarrow \% {V_{C{O_2}}} = {{0,01.22,4} \over {10}} .100\%= 2,24\%  \Rightarrow \% {V_{{N_2}}} = 97,76\% .\)

Trường hợp 2: \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) thiếu , \(CO_2\) dư.

 \(Ca{\left( {OH} \right)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\)

        \(0,04 \to 0,04 \to 0,04\)

          \(CaC{O_3} + C{O_2}dư + {H_2}O \to Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2}\)

 \((0,04 - 0,01) \to 0,03\)

 \( \Rightarrow \% {V_{C{O_2}}} = {{\left( {0,04 + 0,03} \right).22,4} \over {10}}.100 = 15,68\%  \Rightarrow \% {V_{{N_2}}} = 84,32\% .\)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.