Bài 5 trang 167 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Cho các chất:

Đề bài

Cho các chất:

\(\eqalign{
& A.NaCl \cr 
& B.Ca{\left( {OH} \right)_2} \cr 
& C.N{a_2}C{O_3} \cr 
& D.HCl \cr 
& E.BaC{l_2} \cr 
& F.Na_2S{O_4} \cr} \)

Những chất nào có thể:

a) Làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

b) Làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

Viết phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Chọn B và C. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) (lượng dùng vừa đủ); \(N{a_2}C{O_3}\)

\(\eqalign{
& Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + Ca{\left( {OH} \right)_2} \to 2CaC{O_3} \downarrow + 2{H_2}O. \cr 
& Mg{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + 2Ca{\left( {OH} \right)_2} \to Mg{\left( {OH} \right)_2} \downarrow + 2CaC{O_3} \downarrow + 2{H_2}O. \cr 
& Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + N{a_2}C{O_3} \to CaC{O_3} \downarrow + 2NaHC{O_3}. \cr 
& Mg{\left( {HC{O_3}} \right)_2} + N{a_2}C{O_3} \to MgC{O_3} \downarrow + 2NaHC{O_3}. \cr} \)

b) Chất có thể làm mềm nước cứng vĩnh cửu: \(N{a_2}C{O_3}\)

\(\eqalign{
& CaC{l_2} + N{a_2}C{O_3} \to CaC{O_3} \downarrow + 2NaCl. \cr 
& MgC{l_2} + N{a_2}C{O_3} \to MgC{O_3} \downarrow + 2NaCl. \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài