Bài 8 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Dựa vào bảng tính tan của một số hợp chất kim loại kiềm thổ( xem phần tư liệu). Hãy xét xem phản ứng nào sau đây xảy ra:

Đề bài

Dựa vào bảng tính tan của một số hợp chất kim loại kiềm thổ (xem phần tư liệu). Hãy xét xem phản ứng nào sau đây xảy ra:

\(\eqalign{
& Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }} \to Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }} \cr 
& Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }} \to Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }} \cr} \)

Lời giải chi tiết

 \( \bullet Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }} \to Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }}\)

Phản ứng này không xảy ra vì không thỏa mãn điều kiện trao đổi ion \(Mg{\left( {OH} \right)_2}\) là chất kết tủa độ tan \(0,{2.10^{ - 4}}\) mol /100g \({H_2}O\).

 \( \bullet Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }} \to Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }}.\)

Phản ứng này xảy ra vì điều kiện trao đổi ion \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) tan trong \({H_2}O\) độ tan \({16.10^{ - 4}}\) mol/100g \({H_2}O\).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài