Bài 8 trang 168 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao


Đề bài

Dựa vào bảng tính tan của một số hợp chất kim loại kiềm thổ (xem phần tư liệu). Hãy xét xem phản ứng nào sau đây xảy ra:

\(\eqalign{
& Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }} \to Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }} \cr 
& Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }} \to Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }} \cr} \)

Lời giải chi tiết

 \( \bullet Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }} \to Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }}\)

Phản ứng này không xảy ra vì không thỏa mãn điều kiện trao đổi ion \(Mg{\left( {OH} \right)_2}\) là chất kết tủa độ tan \(0,{2.10^{ - 4}}\) mol /100g \({H_2}O\).

 \( \bullet Ca{\left( {OH} \right)_2} + M{g^{2 + }} \to Mg{\left( {OH} \right)_2} + C{a^{2 + }}.\)

Phản ứng này xảy ra vì điều kiện trao đổi ion \(Ca{\left( {OH} \right)_2}\) tan trong \({H_2}O\) độ tan \({16.10^{ - 4}}\) mol/100g \({H_2}O\).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.