Bài 7 trang 69 SGK Hoá học 9

Bình chọn:
4.6 trên 9 phiếu

Giải bài 7 trang 69 SGK Hoá học 9. Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt

Đề bài

Cho 0,83 gam hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2S04 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết các phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hổn hợp ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Viết PTHH xảy ra

 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

 x                                               1,5x      (mol)

Fe +  H2SO4 → FeSO4 + H2

y →                                   y (mol)

b) Gọi x , у là số mol của Al, Fe. 

Giải hệ 2 ẩn 2 phương trình: 

 

\(\left\{ \begin{gathered}
\sum {{n_{{H_2}}} = 1,5x + y = 0,025\,} \hfill \\
\sum {{m_{(Fe + Al)}} = 27x + 56y = 0,83} \hfill \\
\end{gathered} \right. = > \left\{ \begin{gathered}
x = ? \hfill \\
y = ? \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Tính toán dựa vào số mol của Fe, Al tìm được 

Lời giải chi tiết

a) Số mol khí H2 = 0,56: 22,4 = 0,025 mol.

Gọi x , у là số mol của Al, Fe.

Phương trình hóa học:

 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

 x                                              l,5x      (mol)

Fe +  H2SO4 → FeSO4 + H2

y →                                  y (mol)

b) Theo khối lượng hỗn hợp và mol H2 ta có hệ phương trình:

\( \left\{\begin{matrix} 27x+56y=0,83\\ 1,5x+y=0,025 \end{matrix}\right.\)

Giải ra ta có: x = y = 0,01 = nAl = nFe 

%Al = \( \frac{0,01.27}{0,83}\).100% = 32,53% ;

%Fe = 100 - 32,53 = 67,47%

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan